Informace o instituci Český výzkum, a.s.

Společnost poskytuje služby pro společnosti ve skupině i externímu průmyslovému sektoru a výzkumně-vývojovým organizacím v oblasti vývoje a transferu moderních metod a technologií (tj. přenosu zkušeností a technologií z vývojo- vých pracovišť a průmyslových podniků v zahraničí i v ČR a jejich finalizace a zavedení do konkrétních podmínek u konečného uživatele). Společnost Český výzkum, a.s. dále zajišťuje školení pracovníků a jejich rekvalifikaci pro řešené projekty.

 

Společnost pokrývá celé území ČR s pobočkami Rakovník, Praha, Brno, Ostrava.

Kde nás najdete?

Zobrazit